Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır..


  • Atatürk Kronolojisi
  • Eğitim ve Öğretim Hakkında
  • Atatürk'ün Öğretmenlere Hitabı
  • Eğitim ve Öğretimin Önemi