Vizyonumuz - Misyonumuz

Misyonumuz

“Kalfayan Ailesi” başlı başına farklı bir okuldur. Yetimhanesi, ana dilde eğitim yapan, yoku var etmesini bilip sadece aldığı bağışlar ile tam kadro kaliteli bir eğitim için canla başla çalışan kadrosu ile değerlerine bağlı, laik, yaratıcı, sorumluluk almaya hazır, kendi davranışlarını kontrol edebilen, ana dilini öğrenmiş, hayata tutunmuş geleceği parlak bireyler yetiştirmek için varız.

Vizyonumuz

Bizler Kalfayan ailesi olarak gücümüze, sevgimize, cesaretimize ve azmimize güveniyor ve sahip olduğumuz bu güçle yalnızca sevgimize ve ilgimize ihtiyacı olan çocukları kucaklayan sıcak bir yuva olmakla kalmayıp eğitim öğretim açısından da interaktif eğitimi esas alan, bilim-teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile okullar içerisinde lider ve cemaat okulları içerisinde en çok tercih edilen okul olmayı hedeflemekteyiz.

İlkelerimiz

Bizler Kalfayan İlköğretim Okulu ailesi olarak;
Öğrencileri her zaman önceliğimiz kabul ederiz,
Farklılıkların bilincindeyiz,
Her yönlü iletişime açığız,
Her daim olumlu okul iklimine sahibiz,
Yineleyen değil yenileyen oluruz,
Her zaman planlı çalışırız,
Zamanı etkili kullanırız,
Tertipli ve dizenliyiz,
Her çocuğu biricik ve özel kabul ederiz,
Sorumluluk alırız,
Öğrencilerimize kayıtsız güveniriz.

Değerlerimiz

Bizler Kalfayan İlköğretim Okulu ailesi olarak;
Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlıyız
Etik değerlere duyarlıyız
Saygılı ve sevgi doluyuz
Hoşgörülüyüz
Gelişmeye ve yenileşmeye açığız
Kültürümüzü yaşatırız
Ana dilimize önem veririz

Pest(e) Analizi:

Politik

Ülkemizde yaklaşan genel seçim,
AB’ye uyum süreci,
Değişen hükümetler ile birlikte değişen eğitim politikaları,
Vakıflar kanunundaki değişiklikler,
Azınlık hakları ile ilgili yasalar,
Komşu ülkeler ile iyileşen ilişkiler,
Sınırların kaldırılması yönündeki çalışmalar (vizesiz geçişlerin gündeme gelmesi),

Ekonomik

Globalleşen dünya,
İşsizlik,
Dünya genelindeki ekonomik krizler,
Açlık sınırındaki insan sayısındaki artış,
Artan rekabet,
Türkiye’nin dünya pazarı payındaki değişiklikler,
Eğitime ayrılan bütçe,

Sosyal

Düz ve kalabalık dünyada insan ilişkilerinin artması,
Suç oranının artması,
Azalan cemaat nüfusundan kaynaklanan dışa açılım ve karma evlilik sayısının artması,
Kültürel çeşitliliğin artması,
Sosyal sorumluluk projelerinin artması,

Teknolojik

İnternet ile gelen bilgiye kolay ulaşım,
İletişim,
Teknolojiye hakim işgücü ihtiyacı,
Beyin göçü,
Bilgi kirliliği,

Eğitim

Eğitimin gerekliliğine olan inancın artması,
Uzaktan eğitim,
Zorunlu eğitim süresi,
Eğitime yapılan yatırımların artması,
Eğitimde rekabetin artması,
Eğitimde kalitenin artması,
Pisa sonuçları
Yaşam boyu eğitim anlayışının yerleşmesi.