İdare

Rima Ohanyan Okul Hemşiresi
Tamar Nergis Müdür
Zülfikar Erocak Müdür Yardımcısı